BOB体育APP下载_官网网址

1206系列贴片保险丝

ASMD1206贴片保险丝:贴片型、无铅、卷盘式包装自恢复保险丝,应用于高密度线路板, 工作温度:-40~+85℃。

  • 品牌: 集电通/JTDFUSE
  • 分类: 贴片保险丝
  • 最大电压: 6V-60V
  • 额定电流: 0.05A-2A

保险丝ASMD1206规格书

保险丝

電氣特性(25°C)

Part No.
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Ihold
@25℃
(A)
Itrip
@25℃
(A)
Pd
  typ.
(W)
Maximum Time
To Trip
Resistance
Current
(A)
Time
(Sec.)
Rimin
(Ω)
R1max
(Ω)
ASMD1206-005
60.0
100
0.05
0.15
0.4
0.25
1.50
3.600
50.0
ASMD1206-005-24V
24.0
100
0.05
0.15
0.4
0.25
1.50
3.600
50.0
ASMD1206-010
60.0
100
0.10
0.25
0.4
0.50
1.00
1.600
15.0
ASMD1206-010-24V
24.0
100
0.10
0.25
0.4
0.50
1.00
1.600
15.0
ASMD1206-012
60.0
100
0.12
0.29
0.4
0.50
1.00
1.600
15.0
ASMD1206-012-24V
24.0
100
0.12
0.29
0.4
0.50
1.00
1.600
13.0
ASMD1206-016
16.0
100
0.16
0.37
0.4
1.00
0.30
1.000
6.00
ASMD1206-016-24V
24.0
100
0.16
0.37
0.4
1.00
0.30
1.000
6.00
ASMD1206-016-33V
33.0
100
0.16
0.37
0.4
1.00
0.30
1.000
6.00
ASMD1206-020
24.0
100
0.20
0.46
0.6
8.00
0.08
0.350
3.50
ASMD1206-020-30V
30.0
100
0.20
0.46
0.6
8.00
0.08
0.350
2.70
ASMD1206-020-48V
48.0
100
0.20
0.46
0.6
8.00
0.08
0.350
2.70
ASMD1206-025
16.0
100
0.25
0.50
0.6
8.00
0.08
0.350
2.70
ASMD1206-025-24V
24.0
100
0.25
0.50
0.6
8.00
0.08
0.350
2.50
ASMD1206-025-30V
30.0
100
0.25
0.50
0.6
8.00
0.08
0.350
2.50
ASMD1206-025-48V
48.0
100
0.25
0.50
0.6
8.00
0.08
0.350
2.50
ASMD1206-035
6.0
100
0.35
0.75
0.6
8.00
0.10
0.250
1.30
ASMD1206-035-16V
16.0
100
0.35
0.75
0.6
8.00
0.10
0.250
1.50
ASMD1206-035-30V
30.0
100
0.35
0.75
0.6
8.00
0.10
0.250
1.30
ASMD1206-050
6.00
100
0.50
1.00
0.6
8.00
0.10
0.150
0.70
ASMD1206-050-13.2V
13.2
100
0.50
1.00
0.6
8.00
0.10
0.150
0.70
ASMD1206-050-16V
16.0
100
0.50
1.00
0.6
8.00
0.10
0.150
0.70
ASMD1206-050-30V
30.0
100
0.50
1.00
0.6
8.00
0.10
0.150
0.70
ASMD1206-075
6.00
100
0.75
1.50
0.6
8.00
0.20
0.090
0.50
ASMD1206-075-16V
16.0
100
0.75
1.50
0.6
8.00
0.20
0.090
0.50
ASMD1206-075-30V
30.0
100
0.75
1.50
0.6
8.00
0.20
0.090
0.50
ASMD1206-100
6.00
100
1.00
1.80
0.6
8.00
0.30
0.050
0.27
ASMD1206-100-16V
16.0
100
1.00
1.80
0.6
8.00
0.30
0.050
0.27
ASMD1206-100-24V
24.0
100
1.00
1.80
0.6
8.00
0.30
0.040
0.25
ASMD1206-110-16V
16.0
100
1.10
2.20
0.6
8.00
0.30
0.040
0.25
ASMD1206-110-24V
24.0
100
1.10
2.20
0.6
8.00
0.30
0.040
0.25
ASMD1206-150
6.00
100
1.50
3.00
0.8
8.00
0.30
0.025
0.13
ASMD1206-150-13.2V
13.2
100
1.50
3.00
0.8
8.00
0.30
0.025
0.13
ASMD1206-200
6.00
100
2.00
3.50
0.8
8.00
1.50
0.015
0.08
ASMD1206-200-12V
12.0
100
2.00
3.50
0.8
8.00
1.50
0.015
0.08
ASMD1206-200-16V
16.0
100
2.00
3.50
0.8
8.00
1.50
0.015
0.08
ASMD1206-260
6.00
100
2.60
5.20
0.8
8.00
2.00
0.010
0.06
ASMD1206-300
6.00
100
3.00
6.00
1.0
8.00
4.00
0.010
0.05
ASMD1206-350
6.00
100
3.50
7.00
1.2
10.0
5.00
0.005
0.04

V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.

I max  =元件在額定電壓下能承受的最大電流.

I hold  = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.

I trip    = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流      ( 推荐阅读:0603系列贴片保险丝

Pd      =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.

Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).

R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.

注意 : 超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.


保险丝

Model
A
B
C
D
E
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Min.
ASMD1206-005
3.0
3.6
1.5
1.9
0.6
1.2
0.15
0.1
ASMD1206-010
3.0
3.6
1.5
1.9
0.6
1.2
0.15
0.1
ASMD1206-012
3.0
3.6
1.5
1.9
0.6
1.2
0.15
0.1
ASMD1206-016
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-020
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-020-30V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-020-48V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-025
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-025-30V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-025-48V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-035
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-035-16V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-035-30V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.4
0.9
0.15
0.1
ASMD1206-050
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-050-13.2V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-050-16V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-050-30V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-075
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-075-16V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-075-30V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-100
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-100-16V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-100-24V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-110
3.0
3.6
1.5
1.9
0.35
0.8
0.15
0.1
ASMD1206-110-16V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-110-24V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-150
3.0
3.6
1.5
1.9
0.5
1.0
0.15
0.1
ASMD1206-150-13.2V
3.0
3.6
1.5
1.9
1.0
1.6
0.15
0.1
ASMD1206-200
3.0
3.6
1.5
1.9
0.7
1.6
0.15
0.1
ASMD1206-200-12V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.7
1.6
0.15
0.1
ASMD1206-200-16V
3.0
3.6
1.5
1.9
0.7
1.6
0.15
0.1
ASMD1206-260
3.0
3.6
1.5
1.9
1.0
1.6
0.15
0.1
ASMD1206-300
3.0
3.6
1.5
1.9
1.0
1.6
0.15
0.1
ASMD1206-350
3.0
3.5
1.5
1.9
1.0
1.6
0.15
0.1


保险丝REACH报告

保险丝RoHS报告

保险丝UL认证电话咨询
产品中心
在线询价
QQ客服
BOB体育APP下载_官网网址 www.xjaoweLL.com bob体育在线下载_bob体育怎么下载_BOB体育在哪下载